MAŁGORZATA DOMAGALIK PONOWNIE REDAKTOR NACZELNĄ PANI
27.06.2005

Od 1 lipca Małgorzata Domagalik obejmuje ponownie stanowisko redaktor naczelniej miesięcznika PANI.

"Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z powrotu do PANI - powiedziała Małgorzata Domagalik - czuję się silnie związana z tym pismem i współtworzącym go zespołem redakcyjnym, a przedstawiona mi przez Wydawnictwo Bauer wizja rozwoju PANI, i fakt, że znalazła się ona u dużego i doświadczonego Wydawcy przekonały mnie do przyjęcia tej propozycji".

Tomasz Namysł, członek zarządu Wydawnictwa Bauer odpowiedzialny m.in. za pisma kobiece: "Magazyn PANI, jeden z najstarszych tytułów w Polsce, zajął dzięki pracy i doświadczeniu pani Domagalik znaczącą pozycję w segmencie luksusowej prasy kobiecej. Cieszymy się, że nadal rozwijał się będzie pod jej kierownictwem, znakomicie dopełniając nasz segment pism luksusowych".
«